Uvođenje normi u tvrtku "Lego Lim"

Europski strukturni i investicijski fondovi
Operativni program konkurentnosti i kohezija
EU
Naziv projekta UVOĐENJE NORMI U TVRTKU "LEGO LIM"
Opis projekta

Tvrtka Lego lim realizacijom ovog projekta želi certificirati sustav upravljanja kvalitetom prema slijedećim normama:

 1. SUSTAV UPRAVLJANJA KVALITETOM HRN EN ISO 9001:2015
 2. SUSTAV UPRAVLJANJA ZAŠTITOM OKOLIŠA HRN EN ISO 14001:2015
 3. SUSTAV UPRAVLJANJA SIGURNOSTI NA RADU BS OHSAS 18001:2007
 4. SUSTAV TVORNIČKE KONTROLE ALUMINIJSKIH I ČELIČNIH KONSTRUKCIJA PREMA NORMI EN 1090
 5. SUSTAV UPRAVLJANJA KVALITETOM PRI ZAVARIVANJU PREMA ZAHTJEVIMA NORME ISO 3834

Cilj i očekivani rezultat projekta

Jačanje sposobnosti poduzeća Lego lim za natjecanje na domaćem i međunarodnom tržištu kroz uvođenje priznatih sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom, primjenom normi i certifikacijom procesa.

Implementacija u tvrtku integriranih sustava upravljanja kvalitetom prema normama ISO 9001, 14001, te 18001 - OHSAS, certificiranjme sustava tvorničke kontrole prema normi 1090 i sustava kontrole zavarivanja prema normi 3834. Sa ciljem zadovoljenja zahtjeva tržišta, ali i bolje vlastite organizacije rada, Lego lim želi u svoje poslovanje uvesti norme, odnosno sustave upravljanja, koji predstavljaju važan element u predstavljanju obrta potencijalnim klijentima na prostoru regije i Europske unije.

Očekivani rezultati projekta:

 • Smanjivanje rizika i troškova poslovanja
 • Dizajniranje proizvodnih procesa kako bi ispunili zahtjeve tržišta
 • Povećati zadovoljstvo klijenata - Smanjenje nepovoljnih utjecaja na okoliš
 • Povećanje konkurentnosti i kvalitete poslovanja
 • Olakšano plasiranje usluga i proizvoda na tržištu te jamstvo kvalitete
 • Poboljšanje sigurnosti svih procesa i zdravlja radnika
 • Razvijanje svijesti radnika o ciljevima i planovima tvrtke
 • Stvoriti preduvjete za razvoj i nove perspektive tvrtke
Ukupna vrijednost projekta 229.401,20 kuna
Iznos sufinanciranja EU 144.429,91 kuna
Razdoblje provedbe projekta Od 17. rujna 2018. godine do 17. studenog 2019. godine.
Kontakt osobe za više informacija
Članovi projektnog tima Ljiljana Legović - info@legolim.hr
Renato Maretić - renato.maretic@legolim.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda ze regionalni razvoj.

Za više informacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima posjetite: www.strukturnifondovi.hr

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost tvrtke Lego lim.

Tokom prosinca zaključena je provedba jednogodišnjeg europskog projekta „Uvođenje normi u tvrtku Lego lim“, financiranog u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj. Projekt je službeno završio 17. studenog 2019. nakon što su sve projektne aktivnosti uspješno provedene a planirani rezultati ostvareni. Cilj projekta bio je da kroz uvođenje priznatih sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom, primjenom normi i certifikacijom procesa, tvrtka Lego lim poveća svoje sposobnosti i stvori preduvjete za razvoj i nove perspektive. Cilj je u potpunosti ostvaren uvođenjem normi i procesa. Rezultati su izuzetni i dalekosežni i biti će vidljivi na poslovanju budući da su se kroz projekt osposobili ljudski resursi za provođenje svih procesa.

Zahvaljujemo svim sudionicima EU projekta „Uvođenje normi u tvrtku Lego lim“ koji su svojim predanim i odgovornim radom doprinijeli uspješnoj provedbi projekta.

Projektni tim

POLITIKA KVALITETE I CERTIFIKATI

Poslovni uspjeh obrta LEGO LIM zasnovan je na zadovoljstvu i ispunjenju očekivanja naših poslovnih partnera, korisnika i naručitelja naših usluga, kupaca, dobavljača, zajednice u kojoj djelujemo, kao i naših radnika. Prvenstvena briga posvećuje se zadovoljstvu poslovnih partnera kvalitetom i pravovremenom isporukom naših usluga, proizvoda, kao i zadovoljenje zakonskih i ostalih obvezujućih zahtjeva vezanih za:

 • zaštitu okoliša, zdravlje i sigurnost
 • planiranje i nadziranje uvjeta realizacije proizvodnje i usluga,
 • komunikaciju sa svim zainteresiranim stranama; vlasnikom, radnicima, dobavljačima i zajednicom u kojoj djelujemo
 • poticanje sudjelovanja zaposlenika u primjeni, održavanju i razvoju integriranog sustava upravljanja

Visoka kvaliteta usluge biti će osigurana primjenom integriranog Sustava upravljanja kvalitetom, zaštitom okoliša, zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu, temeljenog na zahtjevima normi ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 te ISO 45001:2018.

 

Opći ciljevi kvalitete, okoliša, zaštite zdravlja i sigurnosti na radu

 • Očuvanje postojećeg i neprekidno unapređivanje zadovoljstva naručitelja, koji je uvijek u centru svih aktivnosti u društvu.
 • Proizvode uskladiti sa tehničkim specifikacijama, zahtjevima kupaca, te zahtjevima koji su definirani zakonima.
 • Zapošljavati, dodatno educirati i zadržati kvalificirane radnike.
 • Stalno pratiti i usvajati nove trendove.
 • Stalno poboljšavati kvalitetu proizvoda, uz proširenje asortimana.
 • Smanjenje troškova u svim segmentima djelatnosti.
 • Širenje postojećeg tržišta, te potvrđivanje kvalitete usluga društva na nacionalnoj i internacionalnoj osnovi.
 • Trajno održavati čisti okoliš i sprečavati onečišćenja.
 • Trajno provođenje mjera / kontrola zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, te sprečavanje nastanka incidenata, ozljeda i oboljenja vezanih za rad.

 

Certificirani sustavi upravljanja kvalitetom prema slijedećim normama:

 • SUSTAV UPRAVLJANJA KVALITETOM ISO 9001:2015
 • SUSTAV UPRAVLJANJA ZAŠTITOM OKOLIŠA ISO 14001:2015
 • SUSTAV UPRAVLJANJA SIGURNOSTI NA RADU ISO 45001:2018
 • SUSTAV TVORNIČKE KONTROLE ČELIČNIH KONSTRUKCIJA PREMA NORMI EN 1090-1 I CERTIFIKAT ZA ZAVARIVANJE PREMA NORMI EN ISO 1090-2:2011
 • SUSTAV UPRAVLJANJA KVALITETOM PRI ZAVARIVANJU PREMA ZAHTJEVIMA NORME ISO 3834-4:2007

 

ISO 9001:2015 SUSTAV UPRAVLJANJA KVALITETOM

Obrt Lego lim uspješno je prošao postupak provjere i ispunio sve zahtjeve međunarodne norme u upravljanju kvalitetom u poslovanju, što dokazuje dobiveni certifikat ISO 9001:2015. Certifikat je dokaz da su svi poslovni procesi usklađeni s najvišim standardima poslovanja.

ISO 9001:2015 (.pdf?v_02)

ISO 14001:2015 SUSTAV UPRAVLJANJA ZAŠTITOM OKOLIŠA

ISO 14001 predstavlja normu kojom se uvodi sustav upravljanja okolišem te specificira zahtjeve za sustav upravljanja zaštitom okoliša. Sustavom upravljanja okolišem osiguravamo da su svi utjecaji na okoliš identificirani, nadzirani i usklađeni sa zakonskom regulativom. Sustav upravljanja zaštitom okoliša u obrtu Lego lim djeluje uspješno u skladu s normom.

ISO 14001:2015 (.pdf?v_02)

ISO 45001:2018 SUSTAV UPRAVLJANJA SIGURNOSTI NA RADU

Usvajanjem ovog sustava upravljanja Obrt Lego lim ima namjenu pružanja sigurnog i zdravog radnog okruženja, sprječavanja ozljeda na radu i bolesti te kontinuirano poboljšavanje uspješnosti zaštite zdravlja i sigurnosti na radu. Norma predstavlja okvir za upravljanje rizicima i prilikama u području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu.

Prihvaćanje sustava upravljanja kvalitetom kao strateške odluke naše tvrtke potvrđeno je i ostalim certifikatima:

ISO 45001:2018 (.pdf?v_02)

SUSTAV TVORNIČKE KONTROLE ČELIČNIH KONSTRUKCIJA PREMA NORMI EN 1090-1 I CERTIFIKAT ZA ZAVARIVANJE PREMA NORMI EN ISO 1090-2:2011

EN 1090-1 (.pdf?v_02) | ISO 1090-2:2011 (.pdf?v_02)

SUSTAV UPRAVLJANJA KVALITETOM PRI ZAVARIVANJU PREMA ZAHTJEVIMA NORME ISO 3834-4:2007

ISO 3834-4:2007 (.pdf?v_02)

CERTIFIKAT ZA ODGOVORNU OSOBU ZA ZAVARIVANJE - INTERNATIONAL WELDING ENGINEER

INTERNATIONAL WELDING ENGINEER (.pdf?v_02)

Projekt "UVOĐENJE NORMI U TVRTKU LEGO LIM" sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

AAA Bonitet izvrsnosti

Certifikat bonitetne izvrsnosti jedan je od najvažnijih europskih standarda kojima se definira kvaliteta poslovanja te je međunarodno priznata oznaka poslovne izvrsnosti tvrtke. Obrt Lego lim je zahvaljujući rezultatima u protekloj godini prema strogim financijsko-analitičkim kriterijima postao nositelj AAA Certifikata bonitetne izvrsnosti.

Certifikat bonitetne izvrsnosti (.pdf?v_02)

SGS_ISO_9001_TCL_LR SGS_ISO_45001_TCS_LR SGS_ISO_9001_TCL_LR

Proizvod (Kom: ) Je dodan u kosaricu.