ERP SUSTAV U POSLOVANJU TVRTKE "LEGO LIM"

Europski strukturni i investicijski fondovi
Operativni program konkurentnosti i kohezija
EU
Naziv projekta ERP SUSTAV U POSLOVANJU TVRTKE "LEGO LIM"
Opis projekta

Tvrtka Lego lim realizacijom ovog projekta želi poboljšati konkurentnost i učinkovitost MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) -2

Cilj i očekivani rezultat projekta

Tvrtka LEGO LIM ovim projektom namjerava uvesti nova IKT rješenja u svoje poslovanje (ERP sustav) i nabaviti potrebnu računalnu i mrežnu opremu za instaliranje istog.

Očekivani rezultati projekta su:

  • U poslovanje tvrtke uvesti ERP sustav praćenja poslovanja;
  • Povećana produktivnost rada i smanjeni troškovi poslovanja;
  • Unaprijeđena znanja i vještine zaposlenika u radu na novim softverima;
  • Upoznata javnost sa provedbom projekta;
  • Uspješno proveden projekt
Ukupna vrijednost projekta 528.312,10 kuna
Iznos sufinanciranja EU 227.809,53 kuna
Razdoblje provedbe projekta Od 25.10.2019. godine do 25.10.2020.godine.
Kontakt osobe za više informacija
Članovi projektnog tima Ljiljana Legović - info@legolim.hr
Renato Maretić - renato.maretic@legolim.hr
Sanja Bogdan Pavlović - sanja.elis.consulting@gmail.com

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Za više informacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima posjetite: www.strukturnifondovi.hr

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost tvrtke Lego lim.

Proizvod (Kom: ) Je dodan u kosaricu.